Kosten

 

De tandprotheticus is door zijn wettige status een contractant van de ziektekostenverzekeraar.

De declaratie voor de volledige prothese wordt door de tandprotheticus zelfstandig en direct met de zorgverzekeraar afgehandeld.

 

Door het zelfstandige 'zorginkoop beleid' van de zorgverzekeraars zijn er verschillen in vergoedingen voor verstrekkingen die niet tot de basisverzekering horen. De tandprotheticus is op de hoogte van de vergoedingen welke door de zorgverzekeraar gegeven worden in het werkgebied.

 

Door het lidmaatschap van de Organisatie van Nederlandse Tandprothetici (O.N.T.), onderwerpen zij zich vrijwillig aan beroepscodex en klachten-reglement die mede de belangen van de patiënten en eventuele verwijzer behartigen.

De gebitsprothese en de implantaat-gedragen gebitsprothese zijn opgenomen in de basisverzekering.

 

De gebitsprothese wordt vanuit de basisverzekering voor 75% vergoed. Het restbedrag wordt vanuit de aanvullende verzekering vergoed. Dit is per zorgverzekeraar verschillend.

 

De implantaat-gedragen gebitsprothese valt onder bijzondere tandheelkunde en de eigen bijdrage is €125,00 per kaak.

 

Reparaties en opvullen van uw (implantaat-gedragen) gebitsprothese worden vergoed vanuit de basisverzekering met inachtname van uw eigen risico per kalenderjaar.

 

De partiële gebitsprothese wordt vanuit de aanvullende verzekeringen deelwijze vergoed. Deze vergoeding is per zorgverzekeraar verschillend.

 

Achter de Kom 26  -  7041RB   `s-Heerenberg  -  Tel: 0314-653216  - info@balance-prothese.nl- Disclaimer